Последвайте ни:

Нуждата от медия мониторинг

Вие със сигурност имате множество задължения и невинаги намирате време да прочетете повече от един вестник и няколко уебсайта. Ние обаче го правим. Нещо повече – ние го правим професионално. Обратно на всеобщото разбиране в България, че трябва да се проследява отразяването само на събития, световната практика сочи, че медия мониторингът е много повече от това.

Прес и Онлайн Мониторинг

HeadLine прави мониторинг на всички национални, регионални и специализирани всекидневни, седмични и месечни печатни издания, както и на онлайн източници като новинарски уебсайтове, портали, форуми, блогове и социални мрежи.


Медия Анализи и Отчети

HeadLine събира, обработва, подрежда, анализира и обобщава цялата медийна информация за определен период от време, която клиентите искат да видят систематизирана и надеждно оценена.

Събитиен и Кризисен Мониторинг

HeadLine предоставя изключително бърз и подробен преглед на цялата информация в случай на проведена комуникация с медиите или назряващ проблем в публичното пространство.

Рекламен мониторинг

Рекламен мониторинг на регулярна база и по кампании с възможност за предоставяне на статистически и визуални отчети за отпечатаните реклами в пресата.

Информационни бюлетини

Информационни бюлетини с новини от различни сфери във вид на кратки съдържателни резюмета.
 • Информация за публикацията – посочване на медията с кратко нейно описание, тираж, читателска аудитория, заглавие, автор, страница, URL, повторение на аналогична публикация в други медии;
 • Сканирано копие на публикацията;
 • Текстов формат на статията;
 • Линк към статията в Интернет;
 • Превод на заглавието;
 • Резюме на статията на английски език;
 • Пълен превод на статията на английски език;
 • Количествен анализ на новини и реклами – статистика за броя на публикуваните статии, сортирани по ден, медии, автор и т.н.;
 • Качествен анализ на медийната информация;
 • Сравнителен анализ на публикациите в различен период спрямо медийното отразяване на конкурентите;
 • Комбинация от гореизброените опции.
 • Възможност за използване на уеббазиран достъп с персонални потребителско име и парола до публикациите от печатните и онлайн издания чрез платформата на HeadLine – www.headline.bg;
 • Изпращане по имейл на обработените публикации от печатните и онлайн издания в DOC или PDF формат (за сканирани копия и преводи) и в Excel, Power Point, инфографики (за анализи и отчети);
 • Опция за четене на информацията на мобилно устройство;
 • Доставка на мониторинга в хартиен вариант в папка или на CD или DVD по куриер;
 • Поддържане на архив.
Вашият медия мониторинг може да достига до вас в точно определен час ежедневно, седмично, месечно или на специфичен, определен от вас, интервал от време.
Според информационните интереси на нашите клиенти. Някои от темите, които следим всекидневно, са:
 • Телекомуникации;
 • Банково дело и финанси;
 • Здравеопазване и фармация;
 • Енергиен сектор;
 • IT сектор;
 • Козметична индустрия;
 • Хранително-вкусова индустрия;
 • Цигарен пазар;
 • Отбрана и сигурност;
 • Транспорт и логистика;
 • Недвижими имоти;
 • Връзки с обществеността;
 • Маркетинг и продажби;
 • Политика и администрация;
 • Законодателство и нормативна уредба и др.
 • Национална преса
 • Регионална преса
 • Специализирана преса
 • Уебсайтове